Wall Street Journal предлaга ‘брзата продажба, откуп’ на Биткоин ‘може да ги намали вашите даноци’

Една статија објавена на 21-ви декември од страна на The Wall Street Journal (WSJ) предложи инвеститорите да го продадат, а потоа да го откупат својот Биткоин (BTC) како стратегија за заштеда на даноци.

Во контекст на крипто bear пазарот во 2018-та година, WSJ сугерира дека “единствената добра работа за инвестирање во криптовалути (оваа година) беше даночното олеснување”.

Со оглед на тоа што даночниот орган на САД, Службата за внатрешни приходи (IRS), ги третира крипто како инвестициски имот од 2014-та година – слично на акциите и обврзниците, корисниците на крипто наводно може да имаат корист од “специјалната и често поволна” политика за оданочување која земјата им ја дава за инвестиции.

За сите инвестиции во САД – дали во акции или во крипто-краткорочни добивки и загуби се однесуваат на имот во сопственост една година или помалку, и сите добивки се оданочуваат со стапка до 40,8 проценти. Долгорочните добивки и загуби во меѓувреме се максимум на горната граница од 23,8 проценти.

Додека загубите можат да се искористат за да се компензираат даноците на добивки за сите инвестиции, потенцијалното даночно олеснување може да биде дури и поголемо отколку за традиционалните средства во случај на крипто, бидејќи “повлекувањето” во американските даночни правила им овозможува на трговците да ги продаваат и реинвестираат своите крипто веднаш, со целосно почитување на законот.

Ова е поради тоа што криптовалутите се ослободени од т.н. “wash sale” правила, кои “забрануваат одбивање на капиталната загуба кога инвеститорите купуваат хартија од вредност како што е акции во рок од 30 дена од продажбата на губитокот”.

Џим Калвин, CPA и крипто специјалист во Deloitte Tax, изјави за WSJ дека само “еден час”, а секако еден ден, по пријава на загуба е доволно да се чека, така што трговците ќе останат на вистинската страна на законот, ако изберат да ги откупат своите крипто.

Пошироко, WSJ напоменува, тајмингот е од клучно значење, бидејќи даночните загуби може да се пренесат напред, но не и назад – така што ако сте продале со добивка за време на зимскиот крипто bull run во 2017-та, вашите загуби оваа даночна година (по април) не може да се надомести данокот што се должи на претходната добивка.

Роберт Гордон, даночен стратег од Twenty-First Securities, го советуваше WSJ дека без оглед дали имаат намера да откупат крипто, трговците можат да имаат бенефит или од собирањето на сите свои загуби или дури само до износот на вкупниот износ на нивните оданочиви добивки , од крипто или на друг начин.

Како што претходно беше објавено, податоците објавени пред крајот на претходната даночна година укажаа дека само 0.04 проценти од даночните доверители пријавиле капитални добивки од крипто инвестициите до IRS.

Во јули 2017-та година, IRS побара од големата крипто берза Coinbase да ги предадат деталните информации за секој еден од нејзините тогаш над 500.000 корисници, во обид да се спречи даночно затајување. Сепак, судскиот налог во ноември 2017-та година го намалил овој број на околу 14.000 “корисници со чести трансакции”, што платформата подоцна ги објавила како 13.000.

Leave a comment