Bittorent спрема БТЦ техничка анализа.

Можност за 50% добивка наредните 2-3 месеци.

Бит торент coin е проект на создавачот на Трон Џастин Сан. И според мене има голема шанса да направи големи добивки наредните 2-3 месеци. (Внимание и јас сум холдер на овој коин)

Затоа во моментов имаме знаци на reversal иако цената падна под сите ценовни линии сепак има голема шанса за reversal.

Првиот знак за враќање на цената е техничкото тело falling wedge но ни треба ценовна конфирмација ако цената се крене над 18 сатоши има голема шанса да отиде на таргет од 25-26 сатоши и технички сега ако го купите коинот имате шанса за 50% добивка.

Затоа ставете си го коинот на листа и следете го на tradingview.

Исто бидете дел од мојата група за тргување.

Leave a comment