Од храна до фабрики, блокчејн стартап вели дека дигитализирањето на средствата може да го трансформира светот

Стартапот вели дека токенизацијата на средствата претставува следна голема пресвртница за блокчејн технологијата – и создава платформа која ќе им овозможи на поединците и бизнисите да ги дигитализираат предметите од реалниот свет.

Според IDA, нејзината инфраструктура помага да се реши дилемата со која се соочува светот денес: ефективна врска помеѓу физичките и дигиталните економии. Компанијата вели дека дигитализацијата на средствата може да помогне во зајакнувањето на правата на сопственост, да им овозможи на сите да ги следат ресурсите и да го спречат отпадот и да создадат непроменети записи за трансакции.

Во својата бела книга, компанијата утврди зошто еволуцијата е важна. IDA тврди дека дигитализираните средства ќе станат “нов двигател” на растот во глобалната економија – што ќе им олесни на стоките да циркулираат и да им овозможат на малите и средните претпријатија да го добијат финансирањето кое им е потребно.

Екосистемот управуван од податоци на IDA ќе собере неколку нови технологии за нејзиниот дигитализиран блокчејн – вклучувајќи вештачка интелигенција (AI) и Internet of Things (IoT), кој “унапредува нови апликации за користење сензори за следење и прибирање информации од вистински предмет”.

Придобивките

Стартапот вели дека предностите за дигитализација на средства се далекусежни. За индустриите, ова би можело да ги отклучи новите бизнис модели и да ги поттикне иновациите, овозможувајќи им на производните процеси да се автоматизираат. Полињата за транспорт и автономните возила може да имаат корист, како и академските институции и образованието, каде IDA вели дека “дигитализацијата на интелектуалните средства создаде силен мрежен ефект за споделување на знаењето”. Исто така, може да има позитивен ефект на трпезата, бидејќи дигитализацијата на земјоделските производи – процес кој е веќе во тек – се смета дека ја подобрува безбедноста на храната и ја зголемува свежината на производите што ги купуваме во супермаркетите.

Во објаснувањето зошто ја избра блокчејната технологија за да продолжи со дигитализација на средствата, IDA вели дека ги намалува бариерите за влез на бизниси и потрошувачи – намалувањето на трошоците и обезбедувањето на учење за корисниците на екосистемите не е премногу тешко. Блокчејн исто така значи дека средствата може полесно да се идентификуваат и следат, и ги отстранува географските граници.

Двонаменски токени

IDA ја претстави двослојната структура за токени на екосистемите. Додека примарниот IDA токен “функционира како заедничка платформска валута и мост со реалниот свет”, секундарните MRT токени претставуваат дигитално средство засновано на физички стоки, каде што размената на овие токени е еднаква на промена на сопственоста за материјалните средства кои тие ги претставуваат.

Стартапот веќе обезбеди демонстрација на токенот на МRТ во акција. Замислете дека инвестициска компанија ги поседува правата на дрва за дел од шумата. Корпорацијата ќе може да издава МRТ-токени за дрва – и примателите на овие токени ќе има право на сопственост над одредено количество дрвена граѓа.

Со текот на времето, IDA очекува обемот и разновидноста на средствата да растат како што MRT се трансакционираат. Компанијата направи споредба помеѓу овој токен и американскиот долар, бидејќи и двата се дизајнирани да бидат изолирани од директната нестабилност на пазарот – што ги прави “одлично засолниште за средствата и акциите”.

За да се спречи измама, IDA вели дека ќе врши истраги за длабинска анализа на носителите на средства кои сакаат да ги претворат нивните средства во MRT токени. Ова подразбира да се обезбеди дека бројот на издадени токени се одразува на количината на поседувани средства и акции. MRT-токените се уништуваат секогаш кога токените се откупени за средствата што ги претставуваат.

Во октомври, IDA го претстави важното партнерство со Sigfox – овозможувајќи му на стартапот да ги користи нивните апликации за IoT, кои се “лесни за користење и имаат глобална покриеност”. Компанијата вели дека техничката поддршка на Sigfox ја прави IDA единствена и помоќна од други платформи за дигитализирани средства.

Leave a comment