Истражување на StackOverflow Developer: 80% од организациите не го користат блокчејн

Веб-страницата на големата програмерска заедница StackOverflow анкетирала околу 90.000 програмери, а резултатите објавени на 9-ти април покажуваат дека 80% од организациите во моментов не користат блокчејн.

Како и да е, 12,7% од програмерите одговориле дека организациите користат блокчејн за невалуациски апликации, 4% за апликации поврзани со криптовалути, 2,1% прифаќаат крипто за плаќања, а 1,3% спроведуваат сопствена криптовалута. StackOverflow, исто така, тврди дека програмерите во Индија најчесто велат дека нивните организации користат блокчејн технологија.

Најзначајниот дел од програмерите, 29,2%, верува дека блокчејн е корисен во многу домени и може да ги промени нашите животи на многу начини. Сепак, 26,2% сметаат дека тоа е корисно само како технологија за чување на податоци и нема никаква корист како валута, а само 12,2% сметаат дека блокчејн е корисно за децентрализирани апликации за валути.

Најголема грижа за влијанието на Proof of Work фармањето врз животната средина, 15,6% од испитаниците забележале дека сметаат дека блокчејнот е неодговорно користење на ресурсите. И на крај, 16,8% сметаат дека блокчејната технологија е само пролазна фама. Извештајот тврди дека оптимизмот во врска со корисноста на блокчејната технологија во голема мера е концентриран кај помладите и помалку искусни програмери:

“Колку е поискусен испитаникот, толку е поголема веројатноста да се каже дека блокчејн технологијата е неодговорно користење на ресурсите”.

Најголем дел од даночните и финансиските директори не ја разгледуваат опцијата за усвојувањето на блокчејн технологијата, според неодамнешната анкета спроведена од страна на ревизорската фирма KPMG.

Друга анкета на KPMG, чии резултати беа објавени кон крајот на февруари, покажа дека 48 отсто од раководните лица од “Ц” нивото веруваат дека блокчејнот најверојатно ќе го промени начинот на кој тие го работат бизнисот во наредните три години.

Leave a comment