Истражувањата покажуваат дека приватните блокчејни може да бидат компатибилни со правилата за приватност на ЕУ

Приватните блокчејни, како меѓубанкарските платформи поставени за споделување на информации за потрошувачите, би можеле да бидат компатибилни со новите правила за приватност на ЕУ, според истражувањето објавено на 6-ти ноември. Студијата ја спроведоа Queen Mary University од Лондон и University of Cambridge, во Велика Британија.

Актот за регулатива за заштита на податоци (GDPR), неодамнешниот закон кој го регулира складирањето на лични податоци за сите поединци во рамките на Европската Унија, стапи на сила овој мај. Според законот, сите контролори на податоци мора да ги почитуваат правата на граѓаните во однос на чувањето и пренесувањето на нивните приватни информации. Доколку контролорот на податоци не успее да го стори тоа, потенцијалните парични казни се поставени како 20 милиони евра (околу 22 милиони долари) или четири проценти од глобалниот промет / приходи, во зависност кое е повисоко.

Неодамнешната студија на Велика Британија, објавена во Richmond Journal of Law and Technologies, ги гледа блокчејн и неговите јазли низ призмата на GDPR. Според истражувачите, технологиите поврзани со крипто може да бидат под овие правила и да се третираат како “контролори”, со оглед на тоа што тие јавно ги чуваат приватните информации за граѓаните на ЕУ во синџирот и им овозможуваат на трети страни да ги обработуваат. Ова, открива студијата, може да ја забави имплементацијата на технологијата во ЕУ:

“Постои ризик дека оваа правна неизвесност ќе има застрашувачки ефект врз иновативноста, барем во ЕУ и можно е пошироко. На пример, ако сите јазли и фармачи на една платформа се сметаат за заеднички контролори, тие ќе имаат заедничка одговорност, со потенцијални казни според GDPR.”

Сепак, истражувачите нагласуваат дека операторите на блокчејн може да се третираат како “процесори”, исто како и компаниите зад cloud технологиите кои дејствуваат во име на корисниците, наместо да ги контролираат нивните податоци. Ова, продолжува студијата, најчесто се применува за понудите на Blockchain-as-a-Service (BaaS), каде што третата страна обезбедува поддршка на инфраструктурата за мрежата, додека корисниците ги чуваат своите податоци и ја контролираат лично.

Како пример за таков вид блокчејна платформа, истражувачите ги цитираат централизираните платформи за катастар и приватни меѓубанкарски решенија кои поставуваат “затворена, дозволена блокчејна платформа со мал број доверливи јазли”. Таквите затворени системи можат ефикасно да ги почитуваат правилата за GDPR , извештајот продолжува.

За да се задоволат законите за приватност, блокчејн мрежите може исто така да чуваат лични податоци екстерно или да дозволат доверливи јазли да го избришат приватниот клуч за шифрирани информации, со што оставаат неразбирливи податоци за синџирот, тврдат истражувачите.

Меѓутоа, правилата за GDPR се крајно тешки за почитување на повеќе децентрализирани мрежи, како што се оние кои се занимаваат со фармање и криптовалути. Во овој случај, јазлите, кои работат со податоците на граѓаните на ЕУ, може да се согласат да одделат нова верзија од блокчејнот од време на време, со што ќе ги рефлектираат масовните барања за исправка или бришење. “Меѓутоа, во пракса, ова ниво на координација може да биде тешко да се постигне меѓу потенцијалните илјадници јазли”, се вели во студијата.

Како заклучок, истражувачите го повикуваат Европскиот одбор за заштита на податоци, независно регулаторно тело зад GDPR, да издаде појасни упатства за примената на законот за заштита на податоци на различни заеднички блокчејн модели.

GDPR истовремено може да ги поддржи и да им наштети на блокчејните. И покрај фактот дека сегашното ЕУ законодавство делумно ги има истите цели како и технологиите поврзани со крипто, како што се децентрализација на контролата на податоците, блокчејн компаниите би можеле да се соочат со екстремно високи надоместоци како контролорите на податоци.

Leave a comment