Импликациите од спојување на 5G и блокчејн

Аналитичарите веќе неколку години ги очекуваат импликациите од Интернетот на нештата (IoT). Сепак, има две главни пречки за неговиот успех: капацитет и безбедност.

Но, сега, воведувањето на нова технологија може да го промени тоа. Оваа година, главните оператори како AT&T и Verizon ќе воведат 5G, најнова генерација на мобилни комуникации. Платформата 5G носи висока стапка на податоци, намалена латентност, заштеда на енергија, намалување на трошоците, поголем капацитет на системот и масовно поврзување на уредите, според аналитичарите.

Комбинацијата на 5G технологијата и блокчејн има потенцијал да ослободи пораст на економската вредност. Со цел да се разбере оваа врска помеѓу 5G и блокчејн, мора да се мисли на односот како повеќекратен. Моќта на 5G покриеност преку намалената латентност, високи брзини и капацитет, овозможува IoT уредите широко да се користат. Истовремено, овие уреди можат да ја искористат безбедноста, децентрализацијата, непроменливоста и консензусната арбитража на блокчејните како основни слоеви.

Тоа значи паметни градови, возила без возачи, паметни домови и други подобрувања управувани од сензори, конечно ќе имаат технологија која може да ги задоволи нивните потреби.

Како основни слоеви, блокчејните може да обезбедат консензус и безбедност, додека поголемиот дел од IoT трансакциите и договори се случуваат во мрежите од втор слој, со можност да се решат каналите за плаќање и трансакциски спорови на ланецот. Меѓутоа, мрежниот капацитет на IoT ќе биде овозможен со моќта на 5G покриеност.

Понатаму, 5G директно ќе им помогне на блокчејните преку зголемување на учеството на јазлите и децентрализацијата, како и овозможување пократки блок времиња, придвижувајќи ја размерливоста на ланецот – кое пак, дополнително ја поддржува IoT економијата.

Употребата на 5G

Мрежните провајдери почнаа да употребуваат 5G во одредени градови во САД, додека глобалната покриеност се очекува да се појави онлајн во 2020-та година.

Verizon ќе започне да ја пренесува својата покриеност во Чикаго и Минеаполис од 11-ти април, при што услугите ќе се префрлат во 30 градови во текот на 2019-та година.

Од страната на продавачот, Samsung се очекува да го објави својот 5G-компатибилен Galaxy S10 следниот месец. Други компании, како што се Huawei и LG, најавија свои модели кои се очекуваат наскоро.

Во однос на модеми, ние се уште чекаме да видиме еден кој ги поддржува и 5G и LTE. Qualcomm се очекува да објави таков производ, X55, во третиот или четвртиот квартал оваа година.

Apple потрошувачите ќе мора да се стрпат до 2020-та година пред да дочекаат iPhone со 5G компатибилност, иако компанијата очигледно сѐ уште ги проценува условите на пазарот.

Будење на Интернет на нештата

Придобивките од 5G се високите брзини, капацитетот, ниската латентност и способноста за поврзување со голем број уреди. Латентност се однесува на времето помеѓу испраќањет и примањето на сигналот. Во блокчејн термини, латенцијата е време помеѓу емитувањето на трансакција и нејзиното примање од јазли. Сепак, за IoT, без разлика дали се применува за паметни домови или автономни возила, постигнувањето на ниска латентност е критично ако уредите комуницираат едни со други, без да имаат долг временски застој.

Ова намалување може да отклучи друг концепт, Интернет на вештини (IoS). Ова е процес со кој специјалистите ја спроведуваат својата работа од далечина преку слушалки за виртуелна реалност. На пример, стоматолог ќе може да врши процедури од далечина. Ако латенцијата не може да се минимизира, тогаш специјалистот нема да реагира доволно на време, загрозувајќи го пациентот и ја уништува целата функција.

Токму овие нови намени ги водат проекциите за економското влијание на 5G. Една студија од Qualcomm покажа дека 5G може да доведе до 12,3 трилиони долари во дополнителниот глобален БДП до 2035-та година.

Поважно, 5G – со брзини до 10 гигабити во секунда – е подобрување на сегашните домашни широкопојасни услуги, како и мобилните мрежи. За да се покаже ова во перспектива, просечната глобална, немобилна интернет-брзина изнесува само 7,2 мегабити во секунда. Како таква, 5G би можела да стане де факто интернет мрежата во светот.

Ефектите на 5G врз IoT и сродните концепти ќе бидат дополнително зголемени со мулти-пристапни компјутери. Ова е форма на мрежно поврзување при што услугата се шири од централизирани јазли до периферни, што резултира со уште поголем пораст на брзини, а исто така и намалување на латентноста.

IoT ќе се потпре на овој капацитет и способност за огромен број уреди да се поврзат едни со други. Се проценува дека би можело да има околу 100 милијарди IoT врски до 2025-та година, според истражувањето на Huawei, со раст што после тоа најверојатно ќе се претвори во експоненцијален.

Зголемување на автоматизацијата

Кога станува збор за автоматизација, типично е да се размислува за роботи кои ги заменуваат платените работни места што во моментов ги прават луѓето. Меѓутоа, во реалноста, обемот на автоматизација на крајот може да биде далеку поширок од ова, вклучувајќи ја и замена на задолженија и неплатени задачи во секојдневниот живот.

Ова веќе може да се види во доаѓањето на паметни домови, со домашни апарати кои комуницираат едни со други, одржување на нивоата на акции и управување со инвентар. Автономните автомобили и камиони веќе ги имаат поминато тестовите, при што главната пречка остануваат регулативите.

Во текот на следната деценија, традиционалните индустрии – како што се земјоделството, рударството и дупчењето – очекуваат автоматизација преку IoT со голема брзина, напојувана од милијарди сензори и уреди кои комуницираат преку 5G.

Блокчејн судијата

Блокчејн иновациите, најверојатно, би можеле да го решат првиот проблем. Јавните, децентрализирани блокчејнови се способни да обезбедат  непроменлив консензус помеѓу ентитетите кои не си веруваат.

Така, тие можат да се користат како основен слој за решавање на спорови меѓу IoT уредите кои не можат да ги решат трансакциите или условите на паметните договори. Бидејќи овие уреди можат да вршат трансакција со пари и да управуваат со возила, најважно е да се воспостави основен протокол со стабилна безбедност. Блокчејните може совршено да се вклопат во ова.

Децентрализираните блокчејни нудат понатамошни придобивки во однос на тековниот клиент-сервер модел кој се користи во IoT. Нивната децентрализирана структура значи дека идентитетот може да биде заштитен и загарантиран. Во моментов, IoT уредите се идентификуваат преку cloud сервери, а нивните податоци за идентификација се чуваат во овие бази на податоци. Како такви, податоците може да бидат компромитирани, украдени или имитирани, што претставува голема закана за безбедноста на било која апликација која работи на таква мрежа.

Со користење на децентрализиран блокчејн, можеме да ги заштитиме овие идентитети преку употреба на асиметрични криптографии и безбедни хашинг алгоритми. Уредите ќе бидат регистрирани на блокчејните според нивните соодветни адреси, гарантирајќи го нивниот идентитет. Овој блокчејн слој може да обезбеди ниво на сигурност и идентификација неспоредлив со постојната централизирана инфраструктура.

Приспособливост

За жал, вториот проблем со скалирање не може директно да се реши со блокчејн. Големината на IoT значи дека децентрализираните блокчејн структури не се способни да се справат со потребната продуктивност. Ова е барем точно за првиот слој – односно, самите блокчејни.

Можно е и препорачливо да се одложи поголемиот дел од трансакциите на протоколите на вториот слој како што е Lighting Network кои работат врз блокчејните, преку употреба на канали за плаќање или sidechains.

Сепак, со оглед на тоа што секој уред треба да има свои адреси и on-chain трансакции, ќе треба да има on-chain капацитет кој ќе достигне десетици илјади трансакции во секунда. На кратко, приспособливоста мора значително да се подобри на двата слоја.

Блокчејни како Bitcoin Cash ABC, со зголемена големина на блок, и Eтереум, преку шардови, се изгради далеку поголем капацитет на ланецот. Истовремено, го гледаме како се одвива стабилниот напредок на Lightning Network, заедно со sidechains како што се Liquid од Blockstream, додека Plasma мрежата на Етереум продолжува да напредува. Изградбата на 5G и блокчејната двослојна структура случајно се случува истовремено, обезбедувајќи неопходна приспособливост и покриеност за економијата ориентирана кон IoT.

Една друга рута за архитекти на системот би била да додадете други структури, како што се графикони помеѓу слојот на базниот блокчеј и IoT уредите. Дизајни како што се насочените ациклични графикони (DAGs) може да се користат за да се постигне далеку поголем капацитет. Сепак, ова обично резултира со поткопување на безбедноста и децентрализацијата.

Податоци отпорни на променливост

5G поддржани IoT уреди се поставени за да предизвикаат зголемен пренос на податоци. Cisco проекти дека ќе генерираат 847 зетабајти до 2021-ва година. Иако блокчејните во нивното јадро се дистрибуирани системи за складирање на податоци, не е невозможно да складираат значителни количини на податоци on-chain. Ако овие IoT податоци не се зачувани on-chain, сепак ова ги остава отворени за напади.

Сепак, сосема е можно да се складираат хашеви на податоци on-chain, со линкови кои упатуваат на надворешни складови за чување на податоци за целиот податочен сет. Навистина, таквото надворешно складирање би можело да се извршува и на други децентрализирани протоколи, како што е InterPlanetary File System (IPFS) или OrbitDB. Иако ова не го гарантира истото ниво на отпорност на подесувања, тоа нуди посилно ниво на безбедност од централизираните алтернативи. Поважно, со складирање на хашови on-chain, секое менување на податоците ќе резултира со промена на хаш, со што ќе се привлече внимание кон таков напад, заедно со временски запис преку временската ознака.

Зајакнување на паметни договори

Блокчејните, исто така, може директно да имаат корист од 5G во смисла на функционалност и перформанси.

Еден таков пример е паметното склучување договори. Блокчејн паметните договори често зависат од oracles. Овие oracles ги поврзуваат надворешните податоци со договорот. Се разбира, оваа информација може да се пренесе само со интернет пристап. За намени како што се снабдувачките синџири, 5G може да ги пренесе овие oracles во оддалечени области каде инаку тоа не би било можно.

Мрежни подобрувања

Блокчејните, исто така, може да добијат мрежни подобрувања од 5G.

Масивните зголемувања на опсегот, паралелно со намалувањето на латентноста потпомогнато со edge computing, може да доведе до зголемување на дополнителни јазли кои ќе се приклучат на јавните блокчејнови. Со проширување на покриеноста на оддалечените области, како и обезбедување зголемена поврзаност со нестатични уреди како што се мобилни телефони и таблети, може да има значително зголемување на учеството на мрежата и со тоа, подобрување на безбедноста и децентрализацијата.

Покрај тоа, поради латентните намалувања, програмерите ќе имаат поголем опсег околу експериментирањето со намалувањето на блок времето, со што ќе ја зголемат on-chain продуктивноста. За возврат, ова ќе понуди далеку подобра поддршка за IoT уредите со користење на блокчејн за спогодби, консензус и безбедност.

Повеќекратна врска

За вистински да ги цениме вредностите на 5G, IoT и блокчејн, треба да ги сметате за синергиски, а не да понудите цели посебни вредности. Со вистинската структура, оваа технологија – заедно со решенија од втор слој, edge computing, виртуелна реалност, зголемена реалност и IoS – е поставена да создаде невидена количина на вредност, истовремено радикално менувајќи ги условите за работа, вработувањето и рекреацијата.

Leave a comment