Австралија сака граѓаните со попреченост да се осигураат на блокчејн

Федералната научна агенција на Австралија соработува со една од комерцијалните банки на “Голема четворка” во земјата за тестирање на блокчејн апликација со цел да им се олесни на граѓаните со посебни потреби да ги решат исплатите за осигурување.

Комонвелтската банка на Австралија (CommBank) и Организацијата за научни и индустриски истражувања на Комонвелтот (CSIRO) во соопштението во вторникот објавија дека и двата го тестираат proof-of-concept како дел од блокчејн проект наречен “Making Money Smart”.

Целта е да се воведе блокчејн токен кодиран со smart contracts во Националната шема за инвалидско осигурување на земјата (NDIS), така што учесниците и давателите на услуги може да извршат плаќања врз основа на претходно дефинирани услови, како на пример, кој може да потроши одредени средства и со каков рок.

CSIRO објасни дека причината за изборот на учесниците и даватели на услуги во NDIS за да се направи тестирањето е затоа што на учесниците во шемата им се потребни многу “персонализирани услови за плаќање”.

“Во NDIS учесниците имаат индивидуализирани планови кои можат да содржат повеќе буџетски категории – секој со различни правила за трошење. Апликацијата за прототипови ги поддржува учесниците да управуваат со нивниот план, овозможувајќи им да најдат, да резервираат и да платат за услуги од даватели од NDIS без потреба од документи или сметки”, се објаснува во објавата.

Софи Гилдер, шеф на лабораторијата за блокчејн иновации на CommBank, додаде дека дистрибуираната мрежа може да споделува информации за учесниците на NDIS низ различни страни и да ги автоматизира трансакциите, што и дава на владата поголема видливост на паричните текови и помага да се намалат трошоците за давателите на услуги.

Партнерите ќе го објават понатамошниот извештај за Making Money Smart проектот во ноември, кој ќе ги опише дизајните, придобивките и ограничувањата на тестот со предлози за други идни апликации.

Овој заедничкиот напор е најновото блокчејн истражување спроведено од двете групи. Претходно CSIRO објави дека извршил глобален тест на сопствената блокчејна мрежа за која тврди дека може да процесира 30.000 прекугранични трансакции во секунда.

Од слични вести, неодамнешниот извештај дека CommBank соработува со World Bank Group за да се соберат 81 милион долари за обврзницата издадена преку блокчејн мрежа развиена од банката.

 

Leave a comment